Wie is wie?

De dokters

Dokter Stijn Delputte:

foto1

Dr. Stijn Delputte studeerde af als arts met onderscheiding in 2009 en als huisarts in 2011 aan de Universiteit Gent.
Hij werkte een jaar op de Dienst Spoedgevallen van het A.Z. Sint-Jan te Oostende, waarbij hij ondertussen de aanvullende opleiding Manama Sportgeneeskunde volbracht met onderscheiding aan de K.U. Leuven. Hij werkte ook als arts bij Kind&Gezin te Wevelgem en nam van november 2015 – 2019  de taak op als wachtdienstcoördinator voor de wachtkring Wevelgem.
Sinds 2017 is hij aangesteld als praktijkopleider (PO) bij het ICHO (Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding). Op deze manier kunnen HAIO’s in deze praktijk hun specialisatie tot huisarts vervolmaken.
Daarnaast is hij sinds 2017 CRA (Coördinerend en Raadgevend arts) aan het Woonzorgcentrum (WZC) Sint-Jozef te Moorsele. Sinds 2023 neemt hij ook terug een engagement op in het bestuur van de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en van de wachtpost De Meander Menen.
Dr. Delputte is samenwonend met Ariane Van Dorpe en zij hebben samen drie dochters, Liefke, Lauwke en Heike.

 

 

Dokter Egmont Mechelaere:

Dr. Mechelaere Egmont studeerde af als arts met onderscheiding in 2019 en als huisarts in 2022 aan de Universiteit Gent. Tijdens zijn driejarige opleiding tot huisarts deed hij ervaring op in Harelbeke en in Deinze. Tijdens zijn opleiding werkte hij ook een half jaar op de spoedgevallendienst van het ASZ in Aalst. Naast het gevarieerde huisartsenwerk is hij eveneens werkzaam bij Kind & Gezin. Hij heeft een bijzondere interesse in sportgeneeskunde en behaalde zijn diploma tot sportarts in 2019. Hij is getrouwd en heeft een dochtertje.

 

 

 

 

Dokter Thomas Jongbloet: 

Dr. Thomas Jongbloet studeerde af als arts met grote onderscheiding in 2020 en vervolgt nu zijn specialisatie-opleiding tot huisarts in deze praktijk. Hij neemt naast zijn huisartsenwerk ook zittingen op bij Kind & Gezin.
Dr. Jongbloet woont in Kortrijk, samen met zijn vriendin Kaat.

 

 

 

 

 

 

Deze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid en is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO) als opleidingspraktijk.
De huisarts-in-opleiding (haio) is een gediplomeerd arts (master geneeskunde) die zich 3 jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een of meerdere aangestelde opleidingspraktijken. De haio is betrokken bij alle activiteiten van deze praktijk. Zij/hij heeft eigen spreekuren, doet zelf huisbezoeken en wachtdiensten. De HAIO overlegt dagelijks met de praktijkopleider. Op deze manier blijft uw huisarts permanent op de hoogte van uw situatie en wordt uw gezondheid optimaal verzorgd.
Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in opleidingstechnieken mee op te volgen. De aanwezigheid van een haio betekent dan ook vaak een garantie voor een nog betere en meer professionele dienstverlening aan alle patiënten van deze huisartsenpraktijk. Met vragen/opmerkingen hierover kan u altijd terecht bij de haio en bij uw huisarts.

Hierbij een overzicht van de artsen in opleiding (haio’s) die ons team (zullen) vervoeg(d)en:
Dr. Lauren Blieck 02/10/2019 -31/03/2021
Dr. Fran Verhulle 01/04/2021-30/09/2022
Dr. Thomas Jongbloet 01/10/2022-30/09/2023
Dr. Jeroen Brandt 01/10/2023 – 30/09/2024
Dr. Tjörven De Buyck 01/10/2024-30/09/2025

 

De praktijkassistente – verpleegkundige

Stefanie Vandecasteele:

Stefanie versterkt het team sinds september 2017 als praktijkassistente. Ze studeerde af als verpleegkundige in 2010, en heeft 7 jaar ervaring opgedaan als thuisverpleegkundige te Harelbeke. Ze is getrouwd met Olivier Denys en zij hebben twee zonen, Arthur en Charles.
Stefanie staat in voor het onthaal en de organisatie van de praktijk, en assisteert bij de medische taken zoals parameters nemen, bloedafnames, cardiograms, hechtingen of acute wondzorg.
Ze is elke weekdag aanwezig van 7u30-12u00. Ze werkt steeds onder supervisie en in overleg met de huisarts, en enkel na afspraak. Net zoals de artsen is zij gebonden aan het beroepsgeheim.