Belmoment

Indien u een korte vraag wil stellen of advies wil vragen, kan u best bellen op één van de belmomenten wanneer de dokter aanwezig is in de praktijk.
Dit dient dus voor korte vraagstelling, kort advies, enzovoort.
Voor alle ruimere vraagstelling, correcte opvolging of professioneel advies is een persoonlijk contact tijdens de raadpleging of op huisbezoek aangewezen.

Het beste belmoment is ‘s avonds tussen 19u00 en 19u30, of ‘smorgens tussen 10u30 en 11u00.