Voorschriften en attesten

Bij medicatiegebruik hoort de passende medische opvolging. Voorschriften worden dus best op consultatie aangemaakt of meegegeven. Spreek telkens samen met de dokter af om genoeg voorschriften mee te krijgen tot aan de volgende consultatie/opvolging. Best brengt u een lijstje mee van de medicatie en hoeveelheden die u denkt nodig te hebben.

U kan uw openstaande voorschriften raadplegen via de website mijngezondheid.be of via de app Mijn Geneesmiddelen (van RIZIV-INAMI).

Indien u, in nood, uitzonderlijk toch een voorschrift tekort komt, kan u dit aanvragen via e-mail, via een briefje in de brievenbus, of telefonisch.
Dit wordt digitaal klaar gezet op het platform mijngezondheid.be waar het ook beschikbaar is voor de apotheek. Er is dan géén papieren versie meer nodig.
Indien de aanvraag per mail gebeurde, krijgt u een bericht terug wanneer dit klaar is.
Geef ons graag wat ademruimte om dit te verwerken. We proberen dit meestal de dag zelf of de volgende werkdag klaar te hebben.
Deze voorschriften moeten immers nagezien en gevalideerd kunnen worden door de arts.
Hiervoor wordt een advies in derde betaler aangerekend.
Let wel: wij vragen uw aandacht en begrip voor het volgende: Het kan niet de bedoeling zijn om systematisch (vervolg-)voorschriften op deze manier klaar te leggen!

Voor het invullen van attesten en formulieren (beeldvorming, kine, afwezigheid, sport,..) is informatie en vaak een persoonlijk onderzoek nodig. Daarom komt u best op raadpleging.
Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen geweigerd worden.