Voorschriften en attesten

Bij medicatiegebruik hoort de passende medische opvolging. Voorschriften worden dus best op consultatie meegegeven. Spreek telkens samen met de dokter af om genoeg voorschriften mee te krijgen tot aan de volgende consultatie/opvolging. Best brengt u een lijstje mee van de medicatie en hoeveelheden die u denkt nodig te hebben.

Indien u, in nood, uitzonderlijk toch een voorschrift tekort komt, kan u dit aanvragen via e-mail, via een briefje in de brievenbus, of telefonisch. U kan dit dan afhalen in de hal van de praktijk ten vroegste vanaf de volgende werkdag tijdens de consultatie-uren.  Indien de aanvraag per mail gebeurde, krijgt u een bericht terug wanneer dit klaar ligt. Het heeft dus geen zin om er vroeger om te komen. Deze voorschriften moeten immers nagezien en gevalideerd kunnen worden door de arts.
Hiervoor wordt een advies in derde betaler aangerekend.
Het kan niet de bedoeling zijn om systematisch (vervolg-)voorschriften op deze manier klaar te leggen.

Voor het invullen van attesten en formulieren (beeldvorming, kine, afwezigheid, sport,..) is informatie en vaak een persoonlijk onderzoek nodig. Daarom komt u best op raadpleging.
Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen geweigerd worden.