Boek een consultatie of huisbezoek

Consultatie

U kan steeds terecht op afspraak bij de artsen, Dr. Stijn Delputte en Dr. Jeroen Brandt (haio). Het is gelijk bij welke arts u komt; de artsen vormen één team die uw dossier samen beheren.
Het is zowel voor u als uw huisarts niet aangenaam om tijdens de consultaties onderbroken te worden door telefoons. Daarom vragen we u zoveel mogelijk online een afspraak te maken (via de link hieronder) of te bellen naar onze praktijkassistente Stefanie tussen 07u30-12u op het nummer 056/41 46 55
Als er geen online-afspraak meer mogelijk is op de dag zelf, en u heeft een dringend probleem, dan kan u steeds telefonisch contact opnemen met de praktijk.

De praktijk blijft steeds open het jaar rond; er zijn géén sluitingsdagen, de praktijk is gesloten in het weekend en op wettelijke feestdagen.


Het onthaal is open in de voormiddag, van maandag tot en met vrijdag, van 7u30 tot 12u00.
Stefanie Vandecasteele, verpleegkundige/praktijkassistente  zal u met plezier verder helpen.
U kan een afspraak maken bij Stefanie, voor een verpleegkundige akte (bloedafname, vaccinatie,…)via de website online of telefonisch. U ziet op dat moment geen arts. Voor het bespreken van de resultaten en het verder invullen van formulieren kan u op een later tijdstip terecht bij uw arts. Ze werkt steeds onder supervisie en in overleg met de huisarts, en enkel na afspraak. Er zal voor haar werk niets aan de patiënt aangerekend worden. Net zoals de artsen is zij gebonden aan het beroepsgeheim.

Voormiddag Namiddag Avond
maandag 7u30 – 12u00 & HB* 13u30 – 15u00 & HB 16u00 – 19u00
dinsdag 7u30 – 12u00 HB 16u00 – 19u00
woensdag 7u30 – 12u00 13u30 – 15u00 & HB 16u00 – 19u00
donderdag 7u30 – 12u00 & HB 13u30 – 15u00 & HB 16u00 – 19u00
vrijdag 7u30 – 12u00 HB 16u00 – 19u00
zaterdag -**

*HB: Huisbezoeken
**-: Sinds 31/12/2022 zijn er geen zaterdagconsultaties; u kan zich wenden tot de wachtpost De Meander te Menen via 1733.

______________________________________________________________________

Enkele tips voor een vlot verloop van uw consultatie:

 • Laat uw identiteitskaart uitlezen als u voor het eerst komt of als uw identiteitskaart werd vernieuwd.
 • Tracht uw vragen, alsook de benodigde voorschriften, zoveel mogelijk te bundelen, bijvoorbeeld door ze vooraf op te schrijven op een briefje 
 • Geef in het begín van de consultatie meteen aan waarvoor u komt, ook als dit voor meerdere zaken is.
 • Indien u voor meerdere zaken komt, zal er samen voor iedere situatie afgesproken worden hoe deze het best aangepakt worden. Het kan dus voorvallen dat de arts u vraagt om enkele problemen te bespreken in een opvolgingsafspraak.
 • Ook voor dringende zaken zal steeds de gepaste hulp tussendoor geboden worden.
 • Indien u voor 2 personen komt, probeer dan steeds 2 vakjes te reserveren.

 

U kan op 3 manieren een consultatie boeken:

 1. via de website een tijdstip / afspraak boeken: www.artsenhuistewynckele.be
 2. telefonisch een tijdstip /afspraak vragen, bij voorkeur tijdens de openingsuren van het onthaal (7u30 – 12u00)
 3. aan het onthaal een tijdstip /  afspraak vragen ( 7u30 – 11u00)
 • Wij  raden u aan bij voorkeur een afspraak te maken via de website. Dit is de gemakkelijkste manier om zelf uw tijdstip te kiezen én u kan de afspraak tot 4 uur vooraf zelf beheren (indien u uw email-adres opgeeft).
 • De bedoeling is u een richt-uur te geven, zodat u geen lange wachttijd meer heeft. Hou wel rekening met een speling van 0 tot 15 minuten op dit richt-uur. We hopen op uw begrip indien er toch vertraging is bij onvoorziene omstandigheden.
 • Ook voor dringende zaken zal steeds de gepaste hulp tussendoor geboden worden.
 • U zal steeds op de dag zelf geholpen worden wanneer nodig.
 • Indien er geen directe afspraakmogelijkheid is op de website, kan u altijd nog telefonisch contact nemen met de praktijk.
 • Voor een consultatie wordt 15 à 20 minuten voorzien. Dit is de consultatie-tijd voor één persoon. Wanneer u met twee langskomt boekt u best twee consultaties.
  Wanneer u voor uzelf meent meer tijd nodig te hebben, overlegt u tijdens het eerste consult samen met de arts wat u het dringendst behandeld wil zien, of plant u samen met de arts een volgende raadpleging om alles rond te krijgen. Eerder uitzonderlijk kan u telefonisch ook een dubbele consultatie boeken.

Huisbezoek

Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen. Huisbezoeken zijn voorzien voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten die zich moeilijk buitenshuis kunnen begeven.
Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

De huisbezoeken gebeuren tussen 11 uur en 16 uur. Huisbezoeken op een afgesproken uur kunnen wij niet waarmaken. Het is wel handig indien u kan zeggen wanneer het voor u niét past, dan kunnen wij daar rekening mee houden, in de mate mogelijk.

Vraag huisbezoeken steeds telefonisch aan en liefst tijdig: tussen 8 uur en 10 uur als het kan. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord. Huisbezoeken aangevraagd na de middag kunnen misschien niet meer op dezelfde dag gebeuren.
Bij een tijdige aanvraag proberen we het huisbezoek in de ronde van de gewenste arts op te nemen. Is het huisbezoek dringend, laattijdig aangevraagd of is de gewenste arts overbezet of afwezig, dan zal de arts die het snelst beschikbaar is, verwittigd worden.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

 • Naam en voornaam van de patiënt
 • Het adres
 • Bondige reden van de aanvraag