Bloeduitslagen

Bloeduitslagen worden u  via e-mail toegestuurd met een korte bijkomende uitleg. (Zo gewenst kan op aanvraag een kopie klaar gelegd worden in de hal van de praktijk.)
Dit is slechts verantwoord bij bloeduitslagen waar geen of minimaal bijkomende uitleg bij nodig is.
Bij andere bloeduitslagen is het nodig dat u persoonlijk contact heeft met de arts op consultatie, of zij het kort aan de telefoon.
In veel gevallen is het ook gewoon nuttig en de moeite waard de bloeduitslagen samen te bespreken. Kom daarvoor best op consultatie om uw bloeduitslag.
U kan op afspraak komen, zodat u geen of slechts een beperkte wachttijd heeft.