Visie en Evaluatie

Wij willen u een vlotte, persoonlijke en wetenschappelijke zorg geven, ondersteund door een volledig en gedigitaliseerd dossiersysteem.

Wij kiezen voor kwaliteitsvolle zorg.
Geneeskunde is een wetenschap die niet stilstaat. De kennis in verband met gezondheid en ziekte wordt steeds maar groter en ingewikkelder. Ook de technische mogelijkheden breiden steeds verder uit, met niet in het minst een snelle digitale evolutie.
Door permanente nascholing en door regelmatige reflectie over de manier van werken willen wij u wetenschappelijk verantwoorde zorg en een vlotte service aanbieden.
Ook uw inbreng is hierbij belangrijk. Door uw feedback kunnen wij bijleren en kunnen wij ons opnieuw aan uw noden en behoeften aanpassen.

Als u dus feedback, opmerkingen, suggesties of advies heeft, zeg het ons gerust, of stuur een mailtje naar onthaal.artsenhuistw@gmail.com

Wij willen deze zorg verder mogelijk maken door ook een goede samenwerking met andere collega’s en hulpverleners (specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, ziekenfondsen, netwerk palliatieve zorg, maatschappelijk werk, Kind & Gezin, WoonZorgCentra, etc.).

Dit vanuit de overtuiging dat niet alleen ziekten het welzijn bepalen, maar ook de levensomstandigheden zoals gezin en werk, maatschappelijke en milieu-factoren, alsook persoonlijke beleving.