GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

Lees hieronder onze privacyverklaring:

In onze groepspraktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Onze paramedici zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Onze onthaalmedewerkers zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.
Onze PC’s zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma’s.
De patiënten geven een “informed consent”, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers. Dit akkoord wordt gegeven doordat er een therapeutische relatie aangegaan wordt via consultatie of via telefonisch advies.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per mail zijn in principe niet toegelaten, tenzij u hiervoor uw akkoord geeft door uw email-adres op te geven voor notitie in het medisch dossier.

Elke patiënt heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op gegevens-wissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Meer info op de website van de privacycommissie.