Huisbezoek

Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Huisbezoeken zijn voorzien voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten die zich moeilijk buitenshuis kunnen begeven.
Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

De huisbezoeken gebeuren tussen 11 uur en 16 uur. Huisbezoeken op een afgesproken uur kunnen wij niet waarmaken. Het is wel handig indien u kan zeggen wanneer het voor u niét past, dan kunnen wij daar rekening mee houden, in de mate mogelijk.

Vraag huisbezoeken steeds telefonisch aan en liefst tijdig: tussen 8 uur en 10 uur als het kan. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord. Huisbezoeken aangevraagd na de middag kunnen misschien niet meer op dezelfde dag gebeuren.
Bij een tijdige aanvraag proberen we het huisbezoek in de ronde van de gewenste arts op te nemen. Is het huisbezoek dringend, laattijdig aangevraagd of is de gewenste arts overbezet of afwezig, dan zal de arts die het snelst beschikbaar is, verwittigd worden.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het adres
  • Bondige reden van de aanvraag